Si lluitar és salut…lluitarem!!

Tots i totes sabem que ningú ens regala res per res, més aviat tot el contrari, i que reconquistar els nostres drets en Sanitat ens costarà molt. Les polítiques neoliberals, la mercantilització i els afanys de lucre hi són pressents en aquest avantprojecte que ens vol fer empassar la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
De cop i volta, ens trobem davant la agusarada llei de harmonitzacióde les fórmules de la gestió en l’assistència sanitària. Un nom molt engrescador per qui només llegeix el titular.

Tenim davant els nostres ulls, un avantprojecte que obre la porta principal a l’entrada de la gestió privada a la nostra estimada sanitat pública.

Un dels paràgrafs diu així:

“L’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics, conjuntament amb l’avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones que està impulsant el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, contemplarà tots els procediments de gestió i de contractació per a cada situació específica en funció del tipus d’entitat, pública o privada, que presti serveis a la xarxa pública. Per exemple, la relació amb els mitjans propis s’articularà mitjançant els encàrrecs de gestió; en el cas d’altres entitats públiques, s’utilitzaran els convenis de cooperació; el concert quedarà reservat per a entitats d’economia social o sense afany de lucre; i, per últim, les entitats privades amb afany de lucre podran optar a presentar serveis de cobertura pública mitjançant un procediment de concurs públic
Resta ben clar, el propòsit d’aquesta llei que no ha comptat ni amb els agents socials, ni amb la ciutadania que és a qui va dirigida. Deixant a banda als activistes que lluitem per defensar la nostra sanitat pública que és de tots i totes, per la que hem i estem lluitant.

Nosaltres tenim el recolzament de les persones que a una entitat o altra de les més de 70 a tota Catalunya, formen Marea Blanca. I ho tenim ben clar, o retira l’avantprojecte o ens tindrà Dempeus i mobilitzats. No ens fa por la lluita, al contrari, estem preparats i preparades per moure als nostres col·lectius i als milers de persones que ens segueixen a les nostres entitats i la ciutadania en general.
Hem nascut per lluitar, no ens quedarem mirant com ens ho treuen tot. No consentirem que les polítiques que ens volen imposar tinguin un contingut de desmantellament del sistema sanitari públic.

Ho poden disfressar amb el nom que vulguin, però el contingut i l’objectiu és tant clar com l’aigua i a nosaltres no ens enganyaran, ho posa ben clar al document.
Som molts i moltes que ens trobem patint les retallades i el dolent funcionament de la sanitat que tenim a hores d’ara, i no deixarem de dir-ho i de reivindicar els nostres drets que a poc a poc són menys i més precaris i sembla que la solució es posar en venda el que resta del Sistema Públic Sanitari.

Durant la revetlla de Sant Joan vam “cremar la llei Comín” i ara cremarem fins a l’últim sospir, tota l’energia i el coratge necessari per fer-la avortar.
Si lluitar és Salut, lluitarem amb ungles i dents, si calen!

Anuncios

La nostra primera Moció.

MOCIÓ DE LA PLATAFORMA SANTAKO DIU PROU EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA  A SANTA COLOMA DE GRAMANET

La Sanitat pública, universal i de qualitat constitueix una conquesta irrenunciable del sistema de benestar de la nostra societat. Defensar-la és defensar la nostra salut, el nostre dret a la vida i la nostra dignitat.

No fa falta tenir molta memòria per reconèixer la importantíssima transformació que havíem obtingut en l’atenció sanitària, tant hospitalària com a l’Atenció Primària en les dècades dels anys 80 i 90 del passat segle amb l’engegada del Sistema Nacional de Salut de caràcter públic i universal.

No obstant això, estem assistint en els últims anys, a un procés cada vegada més intens de retallades i privatitzacions, que s’apliquen sense més argument que el pur estalvi econòmic i que posen en risc l’equitat, l’accessibilitat i eficàcia del Sistema i en definitiva la pròpia salut de la població.

El Reial decret d’Abril del 2012 va suposar un salt qualitatiu des del punt de vista normatiu en el procés de deterioració i desmantellament del Sistema Sanitari Públic, que s’ha manifestat en els següents punts que queden molts d’ells recollits en el manifest de rebel·lió primària al que estem adherits.

Reducció de les plantilles del personal sanitari, tant en Atenció Primària com en l’hospitalària. Tancaments parcials de plantes hospitalàries en període estiuenc amb la consegüent reducció de llits disponibles. Exclusió d’un conjunt de medicaments d’ús habitual en patologies molt freqüents del finançament del Sistema Sanitari. La generalització dels copagaments-re-pagaments (es calcula que un 14,7% de la gent no retira de les farmàcies els medicaments que se li han prescrit per falta de recursos econòmics); Increment de les llistes d’espera per a consultes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques. Exclusió de gairebé un milió de persones de l’atenció sanitària; Supressió d’inversions sanitàries i interrupció de plans d’infraestructures.

La disminució dels recursos al sistema sanitari públics, les retallades i  privatitzacions que ha dut a terme la Generalitat de Catalunya han comportat una reducció  dels serveis públics, una pèrdua de qualitat respecte als principis d’equitat, més dificultats d’accessibilitat al sistema (llistes d’espera de tot tipus) i copagaments-repagaments varis, que incideixen directament en l’agreujament i les desigualtats en salut entre la població.

S’ha d’evitar, que el descens  de les llistes d’espera, sigui com a conseqüència de la reducció del temps dedicat a atendre a cada pacient a la consulta, és a dir de passar de disposar de 10 minuts per visita a 6 minuts, que és el que està passant en atenció especialitzada. Això comporta una disminució de la qualitat assistencial al no poder atendre a les demandes del pacient en una sola visita i per tant traduint-se això en un augment de la demanda assistencial, convertint-se en una situació paradoxal, quan la solució rau en poder obrir noves agendes amb més professionals i disposar dels mitjans i recursos que estan sent limitats (llits d’hospitalització per tancament de serveis, tancament de quiròfans, serveis de rehabilitació i  altres serveis..) per  donar sortida a la necessitat assistencial que demana la població.

D’igual manera, existeix una falta d’ètica i respecte en fer acudir als pacients, sense  criteris diferenciadors a qualsevol hora de la matinada: ja siguin  la una,  les dues o les tres, per realitzar-los alguna prova diagnòstica, un TAC, una RNM, un PET, etc…

Les causes de les desigualtats en salut són les condicions socials, econòmiques i polítiques en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen i, per tant, les diferents oportunitats i recursos relacionats amb la salut que tenen les persones en funció de la seva classe social, gènere, territori o ètnia. Tot això es tradueix en una pitjor salut en aquests col·lectius socialment menys afavorits.

 1. Tenim constància que finalitza el contracte de lloguer que disposa el PARC SALUT-MAR amb l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i que per motius de la llei Prevenció i seguretat en el treball, no pot ser renovat. Aquest espai del CSMA, Martí Julià, considerem molt necessari tenir-ho a prop del lloc on es troba ubicat a l’actualitat. Un lloc proper del centre i integrat a la nostra vida quotidiana. Per motius d’ accessibilitat, d’ integració, de bon servei i de continuïtat a les visites, s’ha de trobar un lloc adient per no sotmetre’ls a l’ estigmatització per ser un col·lectiu molt vulnerable i per tal de garantir les millors condicions de servei a la ciutadania colomenca.

Pel que fa referencia a La FHES:

 1. Davant la situació de col·lapse a les urgències, les persones que pateixen malalties cròniques, població majoritàriament envellida, han de passar moltes hores d’espera. Considerem molt necessari per a la nostra ciutat un CUAP, on en els moments de pics d’epidèmia i per donar un servei de qualitat puguin ser atesos en un centre d’ avaluació d’urgències on poden estar unes hores ingressats fins a la seva estabilització o enviats al servei hospitalària des del mateix CUAP.
 2. L’Hospital no disposa de cap Unitat de Cures Intensives, ni dotació per les possibles complicacions o urgències que es puguin donar abans, durant o després d’una intervenció quirúrgica. Tenint en compte que Santa Coloma és una de les poblacions amb més habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona, considerem importantíssim tenir aquest sistema d’assistència hospitalària que s’ocupa dels pacients amb una patologia que hagi aconseguit un nivell de severitat tal que suposi un perill vital, actual o potencial, susceptible de recuperació. La unitat de cures intensives és un servei summament especialitzat, ja que els pacients que allà s’atenen, pateixen malalties o moments greus que han d’atendre’s amb capacitat i rapidesa, així com amb tot el necessari per atendre tota classe de patiments.
 3. La inexistència del servei de pediatria i d’una UCIN fa que considerem incomplert el servei d’obstetrícia. La referència sanitària territorial fa que ens veiem obligades a ser ateses durant el part a la FHES i ens sentim discriminades perquè els nostres nadons  no són atesos pels/les especialistes de pediatria neonatal ni durant el part, ni els dies d’estància hospitalària. Així mateix considerem molt  necessari davant la possibilitat de naixements prematurs, parts d’alt risc, o possibles complicacions que poden donar lloc a situacions d’emergències,  disposar d’UCI neonatal que és el lloc on el nounat romandrà durant dies, setmanes o fins i tot més temps, depenent del grau de prematuritat, així com als nounats amb complicacions mèdiques i greus de salut en el moment del naixement. La UCI disposa de mitjans tècnics i professionals per les cures especials de forma continuada. Les dones i les famílies de la nostra ciutat se sentirien més segures i confiades en aquest moment tan important de les seves vides, en la que ens trobem obligades per la referència territorial  d’ anar a la FHES
 4. Només compten amb una unitat de RCP, per una possible emergència, per una població de tants milers d’habitants, amb un alt percentatge de persones amb risc d’infart o aturada cardi-respiratòria, a la vegada.
 5. Incompleixen la llei de privacitat de dades dels pacients, amb els rètols classificadors per donar pas a les visites d’especialitats a consultes. Un sistema que no reuneix les condicions per mantenir la discreció i la intimitat dels usuaris i usuàries requereixen.
 6. No tanquen les portes d’entrada, ni hi ha cap vigilant de seguretat al vestíbul general a les nits, amb la sensació d’ inseguretat i falta d’atenció quan de matinada arriben familiars per motius greus, per accedir a les plantes hospitalàries.
 7. A l’òrgan de govern de la Fundació no ens trobem representats els i les ciutadanes al sector de societat civil, no podem tenir la informació ni el control o seguiment de les decisions que es prenen, ja que els membres són escollits a dit/cooptació . És vital a una societat democràtica i en un servei sanitari que es dóna amb pressupostos públics, que els sectors que conformen el Patronat siguin escollits de manera participativa i democràtica, ja que fins ara són escollits per cooptació.

Cal recordar la lluita que van dur a terme  els nostres veïns i veïnes, per l’obertura d’un ambulatori durant els anys 70, el conflicte originat per la falta d’assistència mèdica va donar lloc a la primera i més gran lluita reivindicativa de la població, la qual, actuant per primera vegada com a comunitat d’interessos va aconseguir la construcció d’un ambulatori-clínica per al municipi. Durant bastants anys, els i les colomenques vam haver d’anar a Bon Pastor o a Badalona. El record de la policia nacional, a la plaça de la Vila, tirant bales de goma durant una setmana, no ho esborrarà el pas dels anys.

Per tot això, les entitats, associacions, partits polítics que sotasignem la moció i la societat civil que representa a la Plataforma SANTAKO DIU PROU, per la defensa de la Sanitat publica, proposem al Ple Municipal:

 1. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a ampliar la referència hospitalària a l’Hospital Germans Trias i Pujol per a la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.
 2. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a l’empresa proveïdora dels serveis, Parc de Salut Mar, que trobin una solució abans de principi de la tardor, per reubicar el CSMA a la nostra ciutat, en el sentit de les reclamacions dutes a terme per la ciutadania, entitats i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
 3. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la dotació d’un CUAP a la població de Santa Coloma de Gramenet per dotar de millores en l’àmbit de les urgències hospitalàries a les persones que pateixen malalties cròniques i/o d’altres casos que només necessiten l’observació medica durant unes hores i evitar els col·lapses als hospitals.
 4. Instar al mateix Departament de Salut a la dotació d’una Unitat de Cures Intensives a la Fundació hospitalària de l’ Esperit Sant així com de dos boxs més de RCP.
 5. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a la dotació de pediatria neonatal pels naixements que tinguin lloc a la FHES així com una UCIN per les necessitats que es puguin donar, o enviar a les dones a altre hospital que disposin d’aquests serveis pels possibles riscos en el moment del part.
 6. Instar a la Fundació Hospitalària Esperit Sant a vetllar pel compliment de la Llei general de privacitat de dades dels usuaris i usuàries a les sales d’espera de les consultes externes.
 7. Instar a la Fundació Hospitalària del Esperit Sant a vetllar per la millora, tot assolint la garantia, la seguretat i la vigilància dels espais oberts fora dels horaris d’atenció al públic, de l’ hospital de referència.
 8. Instar a la Fundació Hospitalària del Esperit Sant a modificar la composició dels seus òrgans de govern, incorporant de manera democràtica i participativa als quatre membres del sector de la societat civil, persones destacades en l’àmbit associatiu i social de la ciutat, que visquin al nostre territori.
 9. Instar al Departament de Salut a què les baixes professionals de pediatres, família i especialistes que atenen en l’AP a la nostra població,  siguin cobertes en el moment que es donen, és a dir, amb immediatesa.
 10. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a fer les accions necessàries per a reduir les llistes d’espera tant en metges de família i pediatria com en especialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.
 11. Instar al Departament de Salut, a l’estudi de les condicions en quant a la protecció de la intimitat, a la qualitat, a l’estat de les infraestructures, mobiliari i aparells tècnics i en definitiva el benestar del pacient, als centres de rehabilitació concertats de la nostra ciutat i que s’adoptin en un breu espai de temps les mesures correctores.
 12. Fer arribar aquesta a la Conselleria de Salut el contingut d’aquesta moció i a la Direcció del Servei Català de la Salut i demanar una resposta a totes aquestes demandes importants per donar la qualitat de la sanitat que mereix la nostra ciutadania.

                                                                     Santa Coloma de Gramenet, 26 de juny de 2017

 

ASSEMBLEA OBERTA A PROSPE: ENS POSEM TOTES I TOTS EN MARXA CONTRA L’AVANTPROJECTE — Marea Blanca

En el Barri de Prosperitat, el Casal Angel Pestaña ha acollit l’assemblea oberta convocada a fí d’establir un calendari d’accions contra l’avantprojecte de llei de Comin sobre noves fòrmules de gestió sanitària. Un fet ja important ha estat la conciorreguda assistència a l’assemblea. Per una els propis col.lectius que conforme la Marea Blanca desdels…

a través de ASSEMBLEA OBERTA A PROSPE: ENS POSEM TOTES I TOTS EN MARXA CONTRA L’AVANTPROJECTE — Marea Blanca

Pase del documental Que no pase Más

A diferència d’altres països europeus, Espanya no disposa d’una regulació específica per als accidents mèdics.

El documental “Que no pase más” recull el testimoni de deu pacients que han denunciat el seu cas. Víctimes, metges, pèrits, advocats i jutges parlen sobre la necessitat de crear un marc jurídic en aquest àmbit.

Al darrera està el grup de treball homònim “Que no pase más“, un grup multidisciplinar format per víctimes, advocats i metges que pretén donar visibilitat a la situació de total indefensió que viuen els afectats pels accidents mèdics, alhora que reflexiona sobre la necessitat de considerar la pràctica mèdica com una activitat de risc, i per tant deslliurar els possibles accidents de la càrrega de la culpa, avançant d’aquesta manera en una concepció més justa a l’hora de d’abordar aquest problema i encetar el disseny d’un marc jurídic específic que reguli aquest tipus de situacions.”

Que No Pase Más

Reunión de la Plataforma 26/4/17

sanidad_grande

Acta resumen/Acuerdos, de la reunión de la Mesa Trabajo y Defensa, de la Plataforma Santako Diu Prou, celebrada el pasado 26 de abril, en el Casal de Rio Norte, con una asistencia de 19 personas.

 1. Valoración y reorganización de recogida de firmas

Muy buena aceptación por parte de la ciudadanía en la recogida de firmes en la calle.

Se propone hacer parejas para recoger por los Barrios que no hemos llegado, dejando en tiendas conocidas y farmacias de la Ciudad, ahora que ya nos conoce bastante gente (Se valorara en la próxima reunión de la Mesa de Defensa)

Volvemos a pedir a las entidades que faciliten hojas de firmes entre sus asociaciones y a las que representan FAVGRAM y Coordinadora de Dones

Acordamos otros puntos de ubicación y los días del mes de mayo

 1. Partida Extraordinaria para la AP

Explicamos el tema de la partida adicional para la Atención Primaria y que el Departament puede explicarnos con detalle si les pedimos una reunión como Plataforma.

 1. Informaciones y propuestas
 • Charla informativa sobre la PNL presentada por la diputada colomense, Lidia Guinart, sobre la micropigmentación de las areolas a mujeres afectadas de cáncer de pecho, tras la reconstrucción. Acordamos hacerla en la próxima reunión de la Mesa.
 • Explicamos y leímos la respuesta a Som.
 • Acordamos por decisión mayoritaria sobre la no participación de organizaciones políticas en la Mesa de trabajo. Aceptamos a las que nos den apoyo sin condiciones.
 • Está abierta la posibilidad de hacer charlas informativas sobre la Meva Salud.cat para todas las entidades que lo deseen.
 • Preparamos una moción conjuntamente con todas las entidades que dan soporte a la Plataforma.
 • La Entidad QUE NO PASE MÁS presentará en Sta Coloma, Centro cívico del Rio a las 18h, el pase del documental, donde se explica con casos reales la necesidad de un proyecto de ley que regule los “accidentes médicos” será el día 31 de mayo.

     4.- Ruegos y preguntas

 • Tratamos en este punto el problema del CSMA y estábamos todos/as en acuerdo en que se ha de encontrar una solución para que no se ubique fuera de la ciudad. La única propuesta que se hizo fue tratar de buscar y encontrar un local que se adapte a las necesidades del Centro.
 • Acordamos la fecha del viernes, 26 de mayo, a las 18h. en el centro cívico del barrio Latino, para la próxima reunión de la Mesa de Trabajo y Defensa de la Sanidad Pública.

  Sta. Coloma de Gramenet a 26 de abril de 2017

14 de maig 12 hores : concentració a la plaça sant jaume dia internacional sindromes sensibilització central

El proper dia 12 de maig és el Dia Internacional dels Síndromes de Sensibilització Central: encefalomielitis miàlgica/síndrome de fàtiga crònica, fibromialgia i síndromes químics múltiples.

Fa un any varem coincidir a la Plaça Catalunya en la primera mobilització de presentació de la pròpia Marea Blanca de Catalunya. Ara serà el dia 14 de maig a les 12 hores a la mateixa Plaça Sant Jaume  quan es reivindicarà en  aquest dia internacional els drets de les afectades i les seves famílies, i també de tots, ja que tots ens hi podem trobar.

Fem visible allò invisible el proper dia 14 de Maig a la Plaça Sant Jaume

Ens esperen

Fuente: http://www.mareablanca.cat/event/14-de-maig-12-hores-concentracio-a-la-placa-sant-jaume-dia-internacional-sindromes-sensibilitzacio-central/

Muere una mujer embarazada de seis meses horas después de ser dada de alta en Urgencias en Melilla

La mujer embarazada acudió a urgencias del Hospital Comarcal con un dolor en la boca del estómago. Tras ser atendida por el personal sanitario de guardia, no se consideró necesario su ingreso y fue dada de alta. Horas después, fue llevada de nuevo a urgencias, esta vez con una parada cardiorespiratoria.

Fuente: http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/muere-mujer-embarazada-seis-meses-horas-despues-ser-dada-alta-urgencias-melilla_2017051359170f840cf2a1da482f4979.html